Kwiecień 2023

Niedawno wracając z rowerem z pracy i bezsensownie się śpiesząc, przejechałem na tzw późnym zielonym przez przejście pieszo-rowerowe. Na swoje nieszczęście tuż przed radiowozem (uwielbiam to słowo). W dodatku wjechałem na chodnik,
i kontynuowałem jazdę, licząc na to że policyjny samochód pojedzie sobie dalej, a ja spokojnie wrócę do domu. Samochód ten, a jakże, pojechał sobie dalej, ale tylko do najbliższego zjazdu, gdzie miłe i uprzejme panie policjantki już na mnie czekały. Pytanie standartowe, czy wiem dlaczego one tu na mnie czekają. Oczywiście wiedziałem, ale tylko częściowo. Nowością było dla mnie to, że rowerem po chodniku, który nie jest oznaczony jako ścieżka rowerowa, w Austrii nie wolno jechać. Panie wytłumaczyły, sprawdziły trzeźwość, pokiwały palcem, że jak znowu się spotkamy i puściły wolno. Nie pytały o dokumenty. Z całej sprawy wyszedłem obronną ręką, ale jednocześnie zdałem sobie sprawę z tego, że właściwie, to nie wiem co i jak w kwestii rowerzysta w Austrii.

Raz w roku trasa wokół Ossiachersee zamknięta jest dla samochodów

Poszperałem więc w internecie, i dzielę się tym z wami. Cała informacja pochodzi ze strony http://www.radlobby.at, a jako, że jest ona tylko po niemiecku to przedstawiam wybór rzeczy najważniejszych. Pełen dokument w oryginale znajdziecie tutaj. Zestawienie informacji obejmuje oczywiście ostatnie zmiany, które weszły w życie w październiku 2022.

INFRASTRUKTURA RUCHU POJAZDÓW

Ogólny pas ruchu, czyli wszystkie drogi poza autostradami:

 • Tutaj (zazwyczaj) jeździ się w ruchu mieszanym z innymi pojazdami. Rower jest pojazdem i obowiązują tu ogólne przepisy prawne dotyczące ruchu pojazdów.
 • W niektórych przypadkach piktogramy rowerowe są stosowane jako oznaczenia drogowe na konwencjonalnych drogach. Te sharrows (Share and Arrow) są przeznaczone jako wskazówki i nie są związane z żadnymi konkretnymi przepisami.

Pas dla rowerów i ścieżki rowerowe:

 • Kierowcy pojazdów mechanicznych nie mogą utrudniać jazdy rowerzystom ani stwarzać dla nich zagrożenia.
 • Ograniczenie prędkości do 30 km/h
 • Rowerzyści mogą jechać obok siebie
 • Pojazdy mechaniczne mogą korzystać na zasadzie wyjątków regulowanych lokalnie (np traktory, mopedy)
 • Na skrzyżowaniach: ogólne zasady pierwszeństwa

Strefa dla pieszych i strefa zamieszkania:

 • Ograniczenie prędkości zgodnie ze znakiem (20 lub 30 km/h)
 • Rowerzyści nie mogą utrudniać jazdy ani zagrażać pieszym.
 • Kierowcy pojazdów mechanicznych nie mogą utrudniać jazdy rowerzystom i pieszym ani stwarzać dla nich zagrożenia.
 • Wszystkie pojazdy mogą przejeżdżać.
 • Rowerzyści mogą jeździć obok siebie
 • Zabawa na jezdni jest zabroniona
 • Przy wyjeździe ze strefy: ogólne zasady pierwszeństwa

Ponadto, w okolicach szkół należy jechać „z prędkością pieszego”

Chodniki które są oznaczone znakiem współdzielenia czyli takimi jak poniżej nadają się do jazdy:

Przy czym znaki kwadratowe mają charakter informacyjny, natomiast okrągłe nakazowy.

Nie wolno jeździć rowerem po chodnikach które nie mają takich oznaczeń (jak powyżej) oraz po strefach / ścieżkach / drogach z takimi oznaczeniami jak poniżej (chyba, że jest pod nimi tabliczka ausgenomen radfahrer lub ausgenomen + znak roweru)

KIEDY JEŹDZIĆ PO ULICY, A KIEDY PO ŚCIEŻCE

Generalnie, jeśli jest ścieżka rowerowa należy po niej jechać rowerem, chyba że:

 • jeździmy rowerem szosowym i / lub mamy jazdę treningową
 • jedziemy rowerem z przyczepką o szerokości powyżej 1 metra
 • rowerem towarowym o szerokości powyżej 1 metra

Wtedy można jechać po jezdni. A co to jest ten rower szosowy?

ROWER SZOSOWY WG AUSTRIACKIEGO PRAWA

Masa własna roweru maks. 12 kg
Kierownica wyścigowa – wg Ministerstwa Transportu: każdy typ kierownicy stosowany w wyścigach.
Średnica zewnętrzna obręczy min. 630 mm Szerokość zewnętrzna obręczy maks. 23 mm
W świetle dziennym i przy dobrej widoczności można zrezygnować z odblasków, świateł i dzwonków.

PRZEJAZDY / PRZEJŚCIA DLA ROWERZYSTÓW / PIESZYCH

Można przejeżdżać tylko po przejściach przeznaczonych dla rowerów lub mieszanych, dla pieszych i dla rowerów ( z tzw drabinką jak na zdjęciu powyżej). Nie wolno jechać po przejściach przeznaczonych tylko dla pieszych.

JAZDA OBOK SIEBIE

Rowerzystom wolno jeździć obok siebie na ścieżkach rowerowych, na pasach rowerowych, w strefach dla pieszych, na ulicach mieszkalnych w strefach dla pieszych, na jazdach treningowych na rowerach wyścigowych – również na jezdni.
Jeżeli dziecku w wieku do 12 lat towarzyszy osoba w wieku co najmniej 16 lat, dziecko może jechać obok tej osoby, z wyjątkiem dróg kolejowych.
Na wszystkich innych trasach / ścieżkach rowerowych oraz na jezdniach, na których dozwolona jest prędkość maksymalna 30 km/h i ruch rowerów, z wyjątkiem dróg kolejowych, dróg z pierwszeństwem przejazdu i dróg jednokierunkowych przeciwnych do kierunku jazdy, dozwolona jest jazda rowerem jednośladowym obok innego rowerzysty, pod warunkiem, że nikomu nie zagraża niebezpieczeństwo, natężenie ruchu na to pozwala, a inni użytkownicy drogi nie są pozbawieni możliwości wyprzedzania.
Zasadniczo podczas jazdy obok siebie można korzystać tylko z prawego, najbardziej wysuniętego pasa ruchu i nie wolno utrudniać ruchu pojazdom regularnego ruchu.
We wszystkich innych przypadkach jazda obok siebie jest zabroniona.

JAZDA W GRUPACH


Rowerzystom w grupach liczących dziesięć lub więcej osób należy umożliwić przejazd przez skrzyżowanie w konwoju z innymi uczestnikami ruchu. Przy wjeździe na skrzyżowanie należy przestrzegać zasad pierwszeństwa dla rowerzystów; rowerzysta jadący z przodu musi zasygnalizować koniec grupy pozostałym kierowcom w rejonie skrzyżowania sygnałem ręcznym i w razie potrzeby zsiąść z roweru. Pierwszy i ostatni rowerzysta w grupie musi mieć na sobie kamizelkę odblaskową o wysokiej widoczności.

ZACHOWANIE ODSTĘPÓW

Podczas wyprzedzania rowerzystów i skuterów (§ 88b) kierowcy pojazdów silnikowych muszą zachować minimalny odstęp 1,5 metra w terenie zabudowanym i co najmniej 2 metry w terenie zabudowanym. Jeżeli jednak pojazd porusza się po drodze, na której maksymalna dopuszczalna prędkość to 30 km/h, odległość ta może być mniejsza niż ta bezpieczna odległość wyprzedzania. Tutaj nadal obowiązuje poprzednia regulacja, że należy zachować nieokreślony „odstęp boczny odpowiadający bezpieczeństwu ruchu drogowego i prędkości jazdy”

Z kolei należy jechać jak najbliżej prawej krawędzi, ale: bez stwarzania zagrożenia, utrudniania lub przeszkadzania innym użytkownikom drogi bez stwarzania zagrożenia dla siebie i nie uszkadzając mienia.
Odległość przejazdu od zaparkowanych pojazdów od 1,2 do 1,8 metra podczas jazdy z prędkością 30 km/h w ruchu mieszanym jest rozsądną odległością chroniącą przed niebezpieczeństwem otwarcia drzwi pojazdu.

Ponadto, kierowcy pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t muszą poruszać się z prędkością pieszego podczas skrętu w prawo w granicach miasta, jeżeli w bezpośredniej okolicy skrętu należy spodziewać się ruchu rowerowego (na wprost lub skręcającego w prawo w tym samym kierunku jazdy) lub ruchu pieszego przechodzącego przez jezdnię. Kierowcy pojazdów (z wyjątkiem pojazdów szynowych) muszą umożliwić przejazd rowerzystom, którzy znajdują się na przejeździe dla rowerzystów lub którzy wyraźnie chcą z niego skorzystać, aby umożliwić im przejechanie przez jezdnię bez zagrożenia. W tym celu kierowcy pojazdów mogą zbliżać się do przejazdu tylko z taką prędkością, aby ich pojazd mógł zostać zatrzymany przed przejazdem, a w razie potrzeby muszą zatrzymać się przed przejazdem.

ALKOHOL

 • §5 ust. 1 StVO: Kto znajduje się w stanie nietrzeźwym z powodu alkoholu lub środków odurzających, nie może prowadzić ani obsługiwać pojazdu.
 • W przypadku podejrzenia, że znajduje się Pan/Pani pod wpływem alkoholu, jest Pan/Pani zobowiązany/a do oddania próbki oddechu.
 • Jeśli tego nie zrobisz lub odmówisz, bez Twojej zgody może zostać pobrana próbka krwi.
 • Od 0,8 ‰ alkoholu we krwi obowiązują kary, których wysokość zaczyna się od 800 euro.
 • Od 0,5 ‰ policja może zabronić jazdy na rowerze.

DZIECI

Przy wszystkich wariantach transportu każde dziecko musi mieć swój własny fotelik, być przypięte pasami bezpieczeństwa, oraz być zabezpieczone konstrukcją przed włożeniem rąk lub nóg w koła roweru lub przyczepki. Osoba kierująca rowerem z dzieckiem musi mieć ukończone 16 lat. Dzieci do 12 roku życia mogą jeździć po drogach pod nadzorem. Osoba nadzorująca musi mieć ukończone 16 lat.

W wieku 10 lat lub w wieku 9 lat w 4 klasie można przystąpić do egzaminu rowerowego i uzyskać prawo jazdy na rower. Dzieci posiadające pozwolenie na jazdę rowerem mogą jeździć po drogach bez nadzoru.
Bez pozwolenia na jazdę rowerem dzieci mogą jeździć po drogach bez nadzoru dopiero po ukończeniu 12 roku życia.
Dotyczy to również hulajnóg z napędem elektrycznym.

Rower dziecięcy (zgodnie z definicją StVO) ma obręcze o średnicy do 300 mm i może osiągnąć prędkość maksymalnie 5 km/h. Nie jest prawnie uznawany za rower. Można nim jeździć po chodniku, ale nie po jezdni (z wyjątkiem ulic osiedlowych) lub po drodze.i nie na ścieżce rowerowej.
Podczas jazdy na rowerze dziecięcym, dzieci poniżej 8 roku życia muszą być nadzorowane przez osobę, która ma co najmniej 16 lat. Należy zadbać o to, aby dzieci na rowerze nie utrudniały i nie stwarzały zagrożenia dla ruchu pojazdów i pieszych.

Dzieci poniżej 12 roku życia muszą nosić kask rowerowy zarówno podczas jazdy na rowerze, jak i podczas przewożenia na rowerach i w przyczepach rowerowych. Osoba nadzorująca musi dopilnować, aby dziecko prawidłowo nosiło kask.
Obowiązek noszenia kasku nie dotyczy sytuacji, gdy stosowanie kasku nie jest możliwe ze względu na stan fizyczny dziecka.

OBOWIĄZKOWE WYPOSAŻENIE


Światło przednie – białe białe lub jasno żółte światło spoczynkowe o jasności co najmniej 100 cd; na stałe połączone z rowerem.
Światło tylne – czerwone może również migać, o jasności co najmniej 1 cd; nie musi być trwale połączone z rowerem. Światło tylne i światło główne nie muszą być przewożone przy świetle dziennym i dobrej widoczności, (§1 ust. 4 FVO.)
Hamulce – Dwa niezależnie działające hamulce
Dzwonek / klakson – urządzenie do emitowania dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych jest obowiązkowe (zarówno dzwonek, jak i klakson dozwolone w Austrii)
Odblaski – odbłyśnik tylny – czerwony może być zintegrowany z tylnym światłem, odbłyśnik przedni – biały może być zintegrowany z reflektorem przednim edałowe światła odblaskowe – żółte lub urządzenia równoważne. Dopuszczalna jest taśma odblaskowa, zamiast świateł odblaskowych z przodu, z tyłu i na kołach można stosować taśmy odblaskowe. Muszą one spełniać wymogi regulaminu EKG ONZ nr R 104 (jakość pojazdów). Mogą być też stosowane boczne światła odblaskowe w szprychach lub paskach odblaskowych (ciągły pierścień) na obu oponach.

W ostatniej nowelizacji ograniczono również nadmierne kary za wady / brak sprzętu. Nawet kilka braków w wyposażeniu (zgodnie z FVO §1 ust. 1), np. odblaski lub dzwonki, ma być karane tylko jako jedno wykroczenie administracyjne.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Hulajnogi elektryczne obowiązują te same przepisy co rowery.

Nie wolno rozmawiać przez telefon podczas jazdy, chyba że przez zestaw głośnomówiący, ale wtedy tak, by nie spowodować zagrożenia w ruch

Rowery mogą być parkowane w następujących miejscach:

 • na ulicach osiedlowych i w strefach pieszych, także poza oznakowanymi miejscami parkingowymi.
 • w strefach dla pieszych, o ile nie utrudnia to ruchu pieszych i innych uczestników ruchu.
 • przy stojakach rowerowych
 • na chodniku, jeśli chodnik jest szerszy niż 2,5 m. Rowery należy ustawiać w taki sposób, aby nie utrudniać ruchu pieszych i nie uszkadzać mienia. Zabrania się parkowania rowerów na przystankach komunikacji miejskiej, z wyjątkiem umieszczonych tam stojaków rowerowych.